Algemene voorwaarden0.1 Robin Polderman Fotografie & Design is ingeschreven bij de KvK onder KvK-nummer 66926386.

0.2 Robin Polderman Fotografie & Design is ingeschreven bij de Belastingdienst.

1. Algemeen

1.1 De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. De fotograaf behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen met uitzondering van al geboekte reportages. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

1.2 Robin Polderman Fotografie & Design is een professionele fotograaf.

1.3. Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Robin Polderman Fotografie & Design toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals portfolio, nieuwsbrief, social media, fora, folders, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten. Wil de klant een specifieke of alle foto(’s) niet online terug zien moet dit van tevoren aangegeven worden.

1.4. Bij het achteraf melden door de klant dat de gemaakte foto’s niet online mogen verschijnen, heeft de fotograaf uiterlijk 3 weken om de foto’s offline te halen.

1.5 Robin Polderman Fotografie & Design zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie zal altijd om toestemming worden gevraagd.

2. Fotoshoot

2.1 Een gemiddelde fotoshoot duurt 60 a 120 minuten. De afgesproken prijzen zijn altijd zonder reiskosten (15 ct/km) en inclusief 21% btw.

2.2 In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht/zwaar bewolkt) mag de fotoshoot worden verzet door fotograaf of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten, maar kan aan de hand van het weerbericht van tevoren besproken worden. De fotoshoot kan dan verzet worden naar een andere datum.

2.3 De klant mag een fotoshoot minimaal 7 dagen van tevoren afzeggen, uitgezonderd door slecht weer (zie 2.2). Als de klant na de genoemde termijn de fotoshoot alsnog afzegt moet er 40% van het afgesproken bedrag betaald worden, uitgezonderd door bijzondere gevallen zoals een overlijden of ziekte.

2.4 De klant mag een fotoshoot minimaal 2 dagen van tevoren verzetten. Doet de klant dit later dan wordt er 10% van het originele bedrag extra gerekend.

2.5 Op de dag van de afspraak ontvangt u een factuur welke binnen 5 werkdagen betaald dient te worden. Foto’s worden pas na betaling volledig geleverd.

3. Bruiloften

3.1 Bij een bruiloftreportage wordt een voorschot berekend van 25%, deze dient minimaal binnen 7 dagen na ontvangst van het voorschotfactuur betaald te worden en wordt verstuurd na het definitief boeken van de datum. Het overige bedrag van 75% dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te zijn en zal in de week na de bruiloft worden gestuurd.

3.3 Klachten over het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 5 werkdagen na levering te worden medegedeeld. Wanneer u terecht ontevreden bent over de geleverde foto’s zal er een alternatief worden aangeboden. Geld terug is vanwege de bestede uren geen optie.

3.4 Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever binnen een jaar van de geboekte datum, wordt de aanbetaling/voorschot door fotograaf niet vergoed. Binnen 6 tot 2 maanden wordt het bedrag van in totaal 50% (incl. voorschotbedrag) in rekening gebracht ter vergoeding van de schade die Robin Polderman Fotografie heeft opgelopen. Bij annulering binnen 2 maanden voor de datum van de trouwdag zal een vergoeding van 75% in rekening worden gebracht ter vergoeding van de schade die Robin Polderman Fotografie heeft opgelopen.

3.5 Voor bruiloftreportages waarvan men de foto’s voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals portfolio, nieuwsbrief, social media, fora, folders, niet online wil hebben geldt een meerprijs van 10% bovenop de normale uurprijs kosten.

3.6 Heb je een bruiloftreportage van meer dan 5 uur geboekt? Dan krijg je hier een harmonicaboekje bij cadeau, de foto’s hiervoor worden door Robin Polderman Fotografie uitgekozen.

4. Betalingen en klachten

4.1 De klant mag contant betalen of overmaken. De fotoshoot wordt binnen 5 werkdagen na afloop volledig betaald door de klant. Bij een contante betaling kan alleen op de dag zelf worden betaald. De klant ontvangt na de fotoshoot een factuur via de mail. De klant ontvangt de foto’s binnen 1-3 weken nadat er betaald is.

4.2 Bij een reportage voor particulieren en bedrijven wordt een voorschot van 10% berekend.

4.3 Klachten over het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 5 werkdagen na levering te worden medegedeeld. Wanneer u terecht ontevreden bent over de geleverde foto’s zal er een alternatief worden aangeboden. Geld terug is vanwege de bestede uren geen optie.

4.4 Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling/voorschot door fotograaf niet vergoed.

5. Na de shoot/bruidsreportage

5.1 Alle foto’s worden binnen 1 tot 3 weken aan de klant geleverd indien anders afgesproken. Dit is uitgezonderd van een bruidsreportage, deze worden geleverd binnen 6 weken.

5.2 Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling. De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.

5.3 De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale mediakanalen of elders op internet.

5.4 Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden of filters op bijvoorbeeld Instagram.

5.5 Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder schriftelijke toestemming van de fotografe.

5.6 Alle foto’s worden tot minimaal 2 jaar na de afspraak bewaard, hierna is Robin Polderman Fotografie niet verplicht de foto’s nog langer in het archief op te slaan. Hieraan vallen geen rechten te ontlenen.

Wanneer u een een shoot bij mij boekt gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden.

Menu